Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2)

524
Những tuyến đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Bồ Đề, quận Long Biên được thành lập và đi vào hoạt động đầu năm 2004. Phường Bồ Đề nằm ở cửa ngõ Thủ đô Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Đường Ái Mộ kéo dài đến Lâm Du

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, quận Long Biên đáng chú ý có tuyến đường Ái Mộ kéo dài đến Lâm Du dài khoảng 60 m. Tuyến có điểm đầu ở nút giao Ái Mộ – Bồ Đề. Tuyến đường này kéo dài và kết thúc ở đường Lâm Du đoạn cách nút giao Bồ Đề – Lâm Du khoảng 95 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Đường Ái Mộ là tuyến đường đi qua nhiều cơ quan của phường này như UBND, Công an phường.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Theo quy hoạch, tuyến đường này sẽ kéo dài đến đường Lâm Du từ nút giao với đường Bồ Đề.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Toàn cảnh đoạn tuyến theo quy hoạch nhìn từ trên cao.

 5. Tuyến nối hồ Lâm Du với Hồng Tiến

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề đáng chú ý có tuyến nối hồ Lâm Du với đường Hồng Tiến dài khoảng 250 m. Trên thực tế, đây là tuyến đường đi trùng với ngách 377/17 đường Lâm Du. Tuyến có điểm đầu ở đầu ngõ 265 Bồ Đề đoạn đường ven hồ Lâm Du. Tuyến đi trùng với ngách 377/17 và kéo dài ngách này đến đường Hồng Tiến.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu ở đầu ngõ 265 Bồ Đề đoạn đường ven hồ Lâm Du.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Tuyến đi trùng với ngách 377/17 đường Lâm Du.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Tuyến đường này còn 2 đoạn đầu cuối chưa thi công.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Tuyến đi trùng với ngách 377/17 và kéo dài ngách này đến đường Hồng Tiến.

 6. Đường nối Hồng Tiến với ngõ 111 Lâm Hạ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề đáng chú ý có tuyến nối Hồng Tiến với ngõ 111 Lâm Hạ dài khoảng 460 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Hồng Tiến đoạn cách nút giao Hồng Tiến  – Lâm Hạ khoảng 200 m. Tuyến đi qua bên hông trường THCS Bồ Đề và kết thúc ở ngõ 111 Lâm Hạ đoạn gần Kiên Cafe (số 9 ngõ 111).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Tuyến có điểm đầu ở đường Hồng Tiến đoạn cách nút giao Hồng Tiến – Lâm Hạ khoảng 200 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Phần lớn tuyến đường này đã được xây dựng.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Tuyến đi qua bên hông trường THCS Bồ Đề và kết thúc ở ngõ 111 Lâm Hạ đoạn gần Kiên Cafe (số 9 ngõ 111).