Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3)

126
Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Phường Bồ Đề, quận Long Biên được thành lập và đi vào hoạt động đầu năm 2004. Phường Bồ Đề nằm ở cửa ngõ Thủ đô Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

 7. Tuyến đường nối Hoàng Như Tiếp với ngõ 111 Lâm Hạ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, quận Long Biên đáng chú ý có tuyến nối Hoàng Như Tiếp với ngõ 111 Lâm Hạ dài khoảng 200 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Hoàng Như Tiếp đoạn bên hông trường THCS Bồ Đề. Tuyến kết thúc ở đoạn ngõ 111 Lâm Hạ đối diện ngách 111/8.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở đường Hoàng Như Tiếp đoạn bên hông trường THCS Bồ Đề.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Đoạn đầu tuyến đường này đã thi công.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 200 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Tuyến kết thúc ở đoạn ngõ 111 Lâm Hạ đối diện ngách 111/8.

8. Đường nối ngõ 158 Nguyễn Sơn với Hoàng Minh Đạo

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề đáng chú ý có tuyến nối ngõ 158 Nguyễn Sơn với Hoàng Minh Đạo dài khoảng 450 m. Tuyến có điểm đầu ở ngõ 158 Nguyễn Sơn đoạn cách đường Nguyễn Sơn khoảng 85 m. Tuyến đi qua cuối ngõ 196 Nguyễn Sơn, hồ Hàng Không và kết thúc ở đường Hoàng Minh Đạo đoạn cách nút giao Hoàng Minh Đạo – Nguyễn Sơn khoảng 214 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Tuyến có điểm đầu ở ngõ 158 Nguyễn Sơn đoạn cách đường Nguyễn Sơn khoảng 85 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Tuyến đi qua cuối ngõ 196 Nguyễn Sơn.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Tuyến đường này cũng đi qua hồ Hàng Không.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

và kết thúc ở đường Hoàng Minh Đạo đoạn cách nút giao Hoàng Minh Đạo – Nguyễn Sơn khoảng 214 m.

9. Tuyến đường nối ngõ 158 Nguyễn Sơn với ngõ 23 Bồ Đề

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề đáng chú ý có tuyến nối ngõ 158 Nguyễn Sơn với ngõ 23 Bồ Đề dài khoảng 720 m. Tuyến có điểm đầu ở cuối ngõ 158 Nguyễn Sơn, đi qua trường Tiểu học Ngọc Lâm, qua phố Hồng Tiến (đoạn cách nút giao Hồng Tiến – Nguyễn Văn Cừ 170 m). Tuyến kết thúc khi nối với cuối ngõ 23 Bồ Đề.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 13.

Tuyến có điểm đầu ở cuối ngõ 158 Nguyễn Sơn, đi qua trường Tiểu học Ngọc Lâm, qua phố Hồng Tiến (đoạn cách nút giao Hồng Tiến – Nguyễn Văn Cừ 170 m).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 14.

Tuyến đi qua sân Ao Làng.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 15.

Tuyến cắt đường Hồng Tiến đoạn gần ngõ 16.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 16.

Tuyến kết thúc khi nối với cuối ngõ 23 Bồ Đề.