Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2)

234

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất từ đường Lý Sơn đến gần Tiểu học Ngọc Thụy

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường Lý Sơn đến gần Tiểu học Ngọc Thụy với diện tích khoảng 33075.844 m2.

Khu đất này có điểm đầu ở đường Lý Sơn, trùng với đầu ngõ 29 Thượng Thanh và đi qua đoạn giữa khu dân cư ngõ 90 Gia Quất với nghĩa trang. Đoạn cuối khu đất này đã làm đường, là tuyến đường bên hông Công viên, vườn hoa Thượng Thanh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm Công viên, vườn hoa Thượng Thanh chưa xây dựng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu ở đường Lý Sơn, trùng với ngõ 29 Thượng Thanh, đây là lối vào chung cư Homeland.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Khu đất này chạy song song với ngõ 90 Gia Quất.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Đoạn đi qua bên hông chung cư Đầm Nấm đã thu hồi và đang mở đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Đoạn cuối khu đất qua Công viên, vườn hoa Thượng Thanh đã thu hồi và làm đường xong.

5. Khu đất từ Khai Sơn City đến mục 4

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có khu đất từ KĐT Khai Sơn City đến mục 4 với diện tích khoảng 7862.431 m2. Khu đất này có điểm đầu gần với đường từ Ngọc Thụy đến KĐT mới Thượng Thanh qua Khai Sơn City (đoạn tiếp giáp với đường nêu trên là thuộc phường Ngọc Thụy). Khu đất kết thúc ở đường mục 4, gần Công viên, vườn hoa Thượng Thanh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm Khai Sơn City và công viên chưa xây dựng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Khu đất này trên thực tế có một phần đã làm đường cùng với việc xây dựng KĐT Khai Sơn City.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ phường Ngọc Thuy.

6. Khu đất bên hông chung cư Đầm Nấm

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có khu đất bên hông chung cư Đầm Nấm với diện tích khoảng 1502.556 m2. Khu đất này tiếp giáp với khu ở mục 4 và phố Gia Quất.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Khu đất săp thu hồi để mở đường trên thực tế ở phường Thượng Thanh.

(Sơ đồ trong bài viết mang tính tương đối, căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).