Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở

403

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở cần phải được cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Luật về đất đai hiện nay có quy định cụ thể những trường hợp được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Tin tức liên quan:
♦ Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở
♦ Thủ tục sang tên sổ đỏ khi mua bán chuyển nhượng bất động sản nói chung
♦ Những kinh nghiệm khi mua nhà đất thổ cư
♦ Quy trình mua bán chuyển nhượng bất động sản tại các dự án
♦ Nên chọn mua chung cư hay nhà đất

Trên thực tế, khi làm các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cụ thể là từ đất nông nghiệp sang đất ở, người dân thường gặp các vấn đề, vướng mắc từ điều kiện, thủ tục, chi phí, thuế phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Chuyền đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở cần được cơ quan có thẩm quyền cấp phép
Chuyền đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở cần được cơ quan có thẩm quyền cấp phép

Vậy để làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất người dân cần chú ý những gì ?

Điều kiện để chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Việc chuyển mục đích sử dụng đất ( từ đất nông nghiệp sang đất ở ) cần được cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được quy định rõ tại luật đất đai 2013.

Khi chuyển đổi cần căn cứ vào:

– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND quận ( huyện ) nơi có đất nông nghiệp cần chuyển đổi. Người dân cần chủ động liên hệ trực tiếp lên UBND quận ( huyện ) để biết rõ kế hoạch sử dụng đất hàng năm, bao gồm đất có nằm trong quy hoạch hay không.

– Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất

Các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ cần thiết khi chuyển mục đích sử dụng đất

Khi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu

– Sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Cơ quan có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm:

– Kiểm tra hồ sơ, xác định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

– Hướng dẫn người sử đụng đất thực hiện các nghĩa vụ tài chính bao gồm các chi phí, lệ phí, thuế theo quy định của pháp luật.

– Trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyến mục đích sử dụng đất.

Các chi phí, lệ phí, thuế khi chuyển đổi mục đích sử đụng dất cần phải nộp

Người sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì cần phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

– Nộp tiền sử dụng đất nộp bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có Quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân.

– Chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 1/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở.

– Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật đất đai sang làm đất ở.

Thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2004/NĐ-CP trong trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở.

– Xác định giá đất: Giá đất tính thu tiền sử dụng đất sẽ là giá đất quy định tại bảng giá đất khi ưu đãi về giá đất tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở.

Sẽ được miễn hoặc giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở khi chuyển mục đích sử dụng sang làm nhà ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu do tách hộ đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Ngoài ra, nếu hộ gia đình, cá nhân nào chưa có khả năng về tài chính để nộp tiền sử dụng đất khi được chuyển mục đích sử dụng thì sẽ được ghi nợ trên Giấy chứng nhận và được trả nợ dần trong thời hạn 5 năm. Người nộp thuế sẽ được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn trong trường hợp trả nợ trước hạn.

Cùng chủ đề: Tư vấn
Chia sẻ bài viết !