4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (Phần 1)

7

Có 4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 1.

Xã Hải Bối có diện tích đất tự nhiên 737,19 ha. (Nguồn ảnh: Google.)

1. Hai tuyến nối đường 6 với Hoàng Sa

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Hải Bối đáng chú ý có 2 tuyến nối đường 6 với Hoàng Sa chạy dọc đường tàu. Trong đó, tuyến 1 đoạn qua địa bàn xã này dài khoảng 588 m.

Tuyến 1 có điểm đầu tuyến ở nút giao đường sắt với đường 6, cạnh trạm xăng. Tuyến chạy dọc đường tàu đến đường Hoàng Sa, trên địa bàn xã Hải Bối, tuyến kết thúc ở đoạn gần Trung tâm khai thác trong nước EMS.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến nối đường 6 với Hoàng Sa đoạn qua địa bàn xã Hải Bối. (Nguồn ảnh: Google).

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở nút giao đường sắt với đường 6. Đây là tuyến chạy dọc theo đường tàu hướng về đường Hoàng Sa.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 4.

Trên địa bàn xã Hải Bối, tuyến kết thúc ở đoạn Trung tâm khai thác trong nước EMS.

Tuyến 2 có điểm đầu ở  ngã tư đường 6 đoạn ngân hàng VietinBank, tuyến đi trùng một đoạn đầu với đường hiện hữu, sau đó chạy gần song song với đường tàu và kết nối với đường Hoàng Sa, đoạn dưới gầm cầu vượt đường sắt.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến số 2 nối đường 6 với Hoàng Sa. (Nguồn ảnh: Google).

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 6.

Tuyến 2 có điểm đầu ở ngã tư đường 6 đoạn ngân hàng Vietin Bank, tuyến đi trùng một đoạn đầu với đường hiện hữu, sau đó chạy gần song song với đường tàu.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 7.

Hai tuyến đường nhìn từ cầu vượt đường sắt trên đường Hoàng Sa.

2. Đường từ đê tả sông Hồng đến Hoàng Sa

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Hải Bối đáng chú ý có tuyến nối dường đê tả sông Hồng đến Hoàng Sa dài khoảng 1,5 km, trong đó đoạn qua địa bàn xã này dài khoảng 1,1 km.

Tuyến này có điểm đầu ở gần nút giao đê tả sông Hồng và đường Hải Bối, tuyến chạy song song với đường Hải Bối đến đường Hoàng Sa. Trên địa bàn xã Hải Bối, tuyến kết thúc ở gần nút giao với đường 6.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 8.

Sơ đồ tuyến nối đê tả sông Hồng với Hoàng Sa. (Nguồn ảnh: Google).

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 9.

Tuyến đường này chạy song song với đường Hải Bối, điểm đầu ở đê tả sông Hồng. Tuyến chạy qua bên hông UBND xã Hải Bối.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 10.

Tuyến chạy song song với đường Hải Bối và cắt đường 6.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 11.

Từ đường 6 đến Hoàng Sa, tuyến đường này đã thi công.

3. Tuyến nối đường 6 với đường mục 2

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Hải Bối đáng chú ý có tuyến nối đường 6 với đường mục 2 dài khoảng 620 m. Tuyến có điểm đầu ở đường 6 đoạn cầu E, tuyến đi thẳng và cắt đường mục 2 đoạn đối diện đình Đồng Nhân.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 12.

Sơ đồ tuyến nối đường 6 với đường mục 2 (màu xanh). (Nguồn ảnh: Google).

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 13.

Tuyến đường theo qui hoạch trên thực tế cắt đường mục 2 ở đoạn đối diện đình Đồng Nhân.