Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

158

Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 1.
Xã Đa Tốn nằm ở phần đất phía đông nam của huyện Gia Lâm, phía bắc giáp thị trấn Trâu Quỳ và Học viện Nông nghiệp, phía đông giáp xã Kiêu Kỵ, phía tây giáp xã Đông Dư và Bát Tràng, phía nam giáp 2 xã Cửu Cao và Phụng Công (thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường Đa Tốn mở rộng

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn huyện Gia Lâm đáng chú ý có tuyến đường Đa Tốn mở rộng và làm cầu dài khoảng 1,4 km. Tuyến đường này theo quy hoạch sẽ mở rộng từ nút giao với đường Đào Xuyên hướng về cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và làm cầu qua sông thay thế cho việc đi cầu Lê Xá để sang đường gom cao tốc.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 2.
Sơ đồ tuyến đường Đa Tốn mở rộng. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 3.
Theo qui hoạch đường Đa Tốn mở rộng bắt đầu từ nút giao với đường Đào Xuyên gần THCS Đa Tốn.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 4.
Tuyến đường này mở rộng theo hướng về cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.
đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 5.
Tuyến cũng sẽ có cầu qua sông đoạn gần trường Tiểu học Đa Tốn thay vì phải di chuyển cầu Lê Xá như hiện tại.
đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 6.
Tuyến đường này có hầm chui qua cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.
đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 7.
Đoạn cuối tuyến giáp với xã Kiêu Kỵ đã thi công.

2. Đường nối Đông Dư – Dương Xá với Long Biên – Xuân Quan

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn đang chú ý có tuyến nối đường Đông Dư – Dương Xá với đê Long Biên – Xuân Quan dài khoảng 2,3 km. Tuyến có điểm đầu ở đường Đông Dư – Dương Xá đoạn gần cầu Vương, tuyến đi qua khu vực chùa Thuận Tốn, trường Mầm non Đa Tốn, cắt đường Đa Tốn đoạn chợ Bún.

Tuyến đường này cũng đi qua gần chùa Cự Đà, giao với đường 379 đoạn gần nút giao đường Xóm Xúc. Tuyến kết thúc ở đường đê Long Biên – Xuân Quan đoạn cách nút giao đường Đa Tốn – Long Biên – Xuân Quan khoảng 150 m.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 8.
Sơ đồ tuyến đường nối Đông Dư – Dương Xá với Long Biên – Xuân Quan. (Nguồn ảnh: Google).
đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 9.
Tuyến có điểm đầu ở đường Đông Dư – Dương Xá đoạn gần cầu Vương, tuyến đi qua khu vực chùa Thuận Tốn, trường Mầm non Đa Tốn.
đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 10.
Đoạn đi qua trường Mầm non Đa Tốn.
đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 11.
Tuyến đường này theo qui hoạch cắt đường Đa Tốn đoạn chợ Bún.
đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 12.
Tuyến đường này cũng đi qua gần chùa Cự Đà, giao với đường 379 đoạn gần nút giao đường Xóm Xúc.
đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 13.
Tuyến kết thúc ở đường đê Long Biên – Xuân Quan đoạn cách nút giao đường Đa Tốn – Long Biên – Xuân Quan khoảng 150 m.

3. Tuyến nối đường mục 2 với đê Long Biên – Xuân Quan

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn đáng chú ý có tuyến nối đường mục 2 với đê Long Biên – Xuân Quan dài khoảng 920 m. Tuyến có điểm đầu ở bên hông Đình Thuận Tốn, tuyến cắt đường mục 2 ở bên hông chùa Thuận Tốn. Tuyến cắt đường DT379 đoạn Nhà vườn Quang Minh. Tuyến kết thúc ở đường Long Biên – Xuân Quan đoạn cách nút giao Đông Dư – Dương Xá khoảng 230 m.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 14.
Sơ đồ tuyến nối đường mục 2 với đê Long Biên – Xuân Quan (màu xanh). (Nguồn ảnh: Google).
đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 15.
Tuyến có điểm đầu ở bên hông Đình Thuận Tốn, tuyến cắt đường mục 2 ở bên hông chùa Thuận Tốn.
đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 16.
Tuyến cắt đường DT379 đoạn Nhà vườn Quang Minh.
đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 17.
Tuyến kết thúc ở đường Long Biên – Xuân Quan đoạn cách nút giao Đông Dư – Dương Xá khoảng 230 m.