Đường sẽ mở theo quy hoạch tại xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)

1
Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Hải Bối có diện tích đất tự nhiên 737,19 ha. (Nguồn ảnh: Google.)

5. Tuyến nối THCS Hải Bối với Tiểu học Hải Bối

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối đáng chú ý có tuyến nối THCS Hải Bối với Tiểu học Hải Bối dài khoảng 783 m. Trên thực tế, tuyến đường này cơ bản đã có và còn một đoạn ngắn bắc qua sông. Tuyến đường theo quy hoạch cũng mở rộng đường hiện hữu.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu gần đường Lò Vôi.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Đoạn qua trường THCS Hải Bối đã cơ bản hoàn thiện.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Tuyến đường này thực tế chỉ còn phần cầu qua sông và phần mở rộng đoạn cuối.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Toàn cảnh tuyến đường.

6. Tuyến đường phía sau khu dân cư bê tông Thăng Long 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối đáng chú ý có tuyến đường phía sau khu dân cư bê tông Thăng Long dài khoảng 516 m. Tuyến có điểm đầu ở đoạn mương thoát nước của KCN Bắc Thăng Long. Tuyến đi phía sau khu dân cư và kết thúc phía sau công ty TECONVINA.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Đây là tuyến đường có điểm đầu từ mương thoát nước KCN Bắc Thăng Long.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Tuyến đi qua khu vực cánh đồng sau khu dân cư bê tông Thăng Long.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Tuyến kết thúc gần đường Hoàng Sa khi hết địa bàn xã Hải Bối.

7. Tuyến chạy dọc đường sắt dưới chân cầu Thăng Long 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối đáng chú ý có tuyến đường chạy dọc đường sắt dưới chân cầu Thăng Long dài khoảng 758 m. Tuyến có điểm đầu ở đường đê tả sông Hồng, dưới gầm cầu Thăng Long. Tuyến đi qua bên hông chùa Khánh Đức, đi trùng với đường hiện hữu dưới chân cầu Thăng Long và kết thúc đoạn bên hông phòng khám đa khoa cơ sở 2 – Bệnh viện Nam Thăng Long.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Tuyến có điểm đầu ở đường đê tả sông Hồng, dưới gầm cầu Thăng Long.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Tuyến đi qua bên hông chùa Khánh Đức, đi trùng với đường hiện hữu dưới chân cầu Thăng Long.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Tuyến kết thúc đoạn bên hông phòng khám đa khoa cơ sở 2 – Bệnh viện Nam Thăng Long.