Đường sẽ mở theo quy hoạch tại xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)

35
Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Hải Bối có diện tích đất tự nhiên 737,19 ha. (Nguồn ảnh: Google.)

8. Tuyến đường qua Nhà máy xử lý nước thải Bắc Thăng Long đến đường Hải Bối

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh đáng chú ý có tuyến đường qua Nhà máy xử lý nước thải Bắc Thăng Long đến đường Hải Bối dài khoảng 1,2 km. Tuyến có điểm đầu ở khu 2,7 ha Bắc Thăng Long – Hải Bối đoạn khách sạn An Phú 3. Tuyến đi qua kênh dẫn nước và bên hông Nhà máy xử lý nước thải Bắc Thăng Long. Tuyến kết thúc ở đường Hải Bối đoạn gần UBND xã Hải Bối.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở khu 2,7 ha Bắc Thăng Long – Hải Bối đoạn khách sạn An Phú 3.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Tuyến đi qua kênh dẫn nước và bên hông Nhà máy xử lý nước thải Bắc Thăng Long.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Tuyến đường này chạy gần song song với đường 6.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Tuyến kết thúc ở đường Hải Bối đoạn gần UBND xã Hải Bối.

9. Tuyến đường từ trường Tiểu học Hải Bối đến đường 6

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối đáng chú ý có tuyến đường từ trường Tiểu học Hải Bối đến đường 6 dài khoảng 1 km. Tuyến có điểm đầu ở ngã 3 trường Tiểu học Hải Bối. Tuyến giao với đường mục 7 đoạn bên hông Nhà máy xử lý nước thải Bắc Thăng Long. Tuyến cắt đường 6 đoạn cách nút giao đường 6 – đường Hải Bối khoảng 400 m. Trên địa bàn xã Hải Bối, tuyến kết thúc ở kênh dẫn nước thải Bắc Thăng Long.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Tuyến có điểm đầu ở ngã 3 trường Tiểu học Hải Bối.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Tuyến giao với đường mục 7 đoạn bên hông Nhà máy xử lý nước thải Bắc Thăng Long.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Tuyến cắt đường 6 đoạn cách nút giao đường 6 – đường Hải Bối khoảng 400 m. Trên địa bàn xã Hải Bối, tuyến kết thúc ở kênh dẫn nước thải Bắc Thăng Long.

10. Tuyến nối đường mục 9 với đường 6

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối đáng chú ý có tuyến nối đường mục 9 với đường 6 dài khoảng 686 m. Tuyến có điểm đầu ở đường mục 9 đoạn cách kênh dẫn nước thải Bắc Thăng Long khoảng 114 m. Tuyến cắt đường 6 đoạn cách nút giao đường Hải Bối –  Đường 6 khoảng 160 m. Tuyến kết thúc khi giao với đường quy hoạch gần hồ điều hòa Phương Trạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Tuyến có điểm đầu ở đường mục 9 đoạn cách kênh dẫn nước thải Bắc Thăng Long khoảng 114 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 13.

Tuyến cắt đường 6 đoạn cách nút giao đường Hải Bối – Đường 6 khoảng 160 m. Tuyến kết thúc khi giao với đường quy hoạch gần hồ điều hòa Phương Trạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 14.

Tuyến đường nhìn từ hồ điều hòa Phương Trạch.