Duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm năm 2021, triển khai thêm 23 dự án mới.

4

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm năm 2021, triển khai thêm 23 công trình, dự án mới.

Theo đó, diện tích các loại đất được phân bổ trong năm 2021 như sau: Đất nông nghiệp có 5.063 ha (chiếm 43,39%); đất phi nông nghiệp 6.537 ha (chiếm 56,01%); đất chưa sử dụng 69,62 ha (chiếm 0,6%).

Cụ thể, trong diện tích đất phi nông nghiệp, diện tích đất dành cho khu công nghiệp là 39,02 ha; đất cụm công nghiệp là 109,68 ha; đất thương mại dịch vụ là 228,74 ha; đất dành cho phát triển hạ tầng là 1.935 ha.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Gia Lâm năm 2021, triển khai thêm 23 dự án mới - Ảnh 1.

Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Gia Lâm. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).

Về danh mục các công trình dự án được đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Gia Lâm có 105 dự án, tổng diện tích 893,03 ha.

Trong danh mục này, có một số dự án đáng chú ý nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 chuyển tiếp sang năm 2021, sẽ tiếp tục thu hồi đất để triển khai: Xây dựng tuyến đường đê Hữu Đuống đoạn từ Dốc Lời – Đặng Xá đến xã Lệ Chi thu hồi 44,5 ha; GPMB để xây dựng khu đấu giá thực hiện khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị tại xã Đình Xuyên thu hồi 13,8 ha; xây dựng sân Golf Vinpearl thu hồi 182,3 ha.

Trong năm 2021, huyện Gia Lâm bổ sung thêm 23 dự án mới, đáng chú ý có dự án đất ở, đối ứng dự án đường Hà Nội – Hưng Yên thu hồi 63 ha; GPMB xây dựng hạ tầng kĩ thuật KCN vừa và nhỏ Lâm Giang, xã Kiêu Kỵ thu hồi 23,67 ha.

Dưới đây là chi tiết danh mục các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm năm 2021:

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Gia Lâm năm 2021, triển khai thêm 23 dự án mới - Ảnh 2.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Gia Lâm năm 2021, triển khai thêm 23 dự án mới - Ảnh 3.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Gia Lâm năm 2021, triển khai thêm 23 dự án mới - Ảnh 4.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Gia Lâm năm 2021, triển khai thêm 23 dự án mới - Ảnh 5.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Gia Lâm năm 2021, triển khai thêm 23 dự án mới - Ảnh 6.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Gia Lâm năm 2021, triển khai thêm 23 dự án mới - Ảnh 7.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Gia Lâm năm 2021, triển khai thêm 23 dự án mới - Ảnh 8.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Gia Lâm năm 2021, triển khai thêm 23 dự án mới - Ảnh 9.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Gia Lâm năm 2021, triển khai thêm 23 dự án mới - Ảnh 10.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Gia Lâm năm 2021, triển khai thêm 23 dự án mới - Ảnh 11.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Gia Lâm năm 2021, triển khai thêm 23 dự án mới - Ảnh 12.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Gia Lâm năm 2021, triển khai thêm 23 dự án mới - Ảnh 13.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Gia Lâm năm 2021, triển khai thêm 23 dự án mới - Ảnh 14.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Gia Lâm năm 2021, triển khai thêm 23 dự án mới - Ảnh 15.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Gia Lâm năm 2021, triển khai thêm 23 dự án mới - Ảnh 16.

(Ảnh chụp màn hình)