Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 1)

26

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất từ chung cư Homeland đến ngách 52/11 Gia Quất

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ chung cư Homeland đến ngách 52/11 Gia Quất với diện tích khoảng 5978.486 m2.

Khu đất này có điểm đầu sát với đường sắt ở đoạn chung cư Homeland, khu đất này cơ bản đi trùng và mở rộng ngõ 90 Gia Quất và kết thúc khi giao với ngách 52/11 Gia Quất.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm chung cư Homeland chưa xây dựng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi trên thực tế, giáp với đường sắt, cạnh chung cư Homeland.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Khu đất này cắt qua đoạn nút giao giữa ngõ 90 và 52 Gia Quất.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Sau đó, khu đất sắp thu hồi cơ bản mở rộng ngõ 90 Gia Quất và kết thúc khi đến nút giao với ngách 52/11 Gia Quất.

 2. Khu đất trùng với một đoạn ngõ 52 Gia Quất

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có khu đất trùng với một đoạn ngõ 52 Gia Quất có diện tích khoảng 3341.391 m2. Khu đất này tiếp giáp với khu đất ở mục 1, đoạn đường sắt. Khu đất đi trùng với một phần ngõ 52, song song với đường sắt và kết thúc đoạn gần số 11 ngõ 52 Gia Quất.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm chung cư Homeland chưa xây dựng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Khu đất này tiếp giáp với khu ở mục 1, đi trùng với một phần ngõ 52 Gia Quất.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Khu đất tiếp giáp với khu vực công cộng cạnh đường tàu.

3. Khu đất từ Công viên, vườn hoa Thượng Thanh đến đường Lý Sơn

Khu đất sắp thu hồi để làm đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý khu đất từ ngõ 90 Gia Quất ra khu vực nghĩa trang phường Thượng Thanh với diện tích khoảng 890.621 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Khu đất sắp thu hồi để mở đường nhìn trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết mang tính tương đối, căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 

Chia sẻ bài viết !