Toàn cảnh đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội

99

Tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội có chiều dài gần 4 km.

Toàn cảnh đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 1.

Năm 2010, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3529/QĐ-UBND, phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ đê Ngọc Thụy đến nút xoay khu đô thị mới (KĐTM) Thượng Thanh (quận Long Biên), tỷ lệ 1/500. Trong ảnh: Đoạn đầu tuyến đường đang dang dở từ đê Ngọc Thụy.

Toàn cảnh đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 2.

Tuyến đường này vẫn chưa thông lên đường đê Ngọc Thụy. Trong ảnh: Đoạn tuyến qua trường THCS Ngọc Thụy.

Toàn cảnh đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến đường dài khoảng 3,8km, đi qua địa phận các phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh. Trong ảnh: Đoạn tuyến đi qua KĐT Khai Sơn City.

Toàn cảnh đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 4.

Tuyến đường này còn đoạn đi qua khu vực nghĩa trang phường Ngọc Thụy chưa giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 5.

Điểm đầu tuyến giao với đường trên đê tả Hồng đoạn qua phường Ngọc Thụy; điểm cuối tuyến giao với tuyến đường khu vực rộng 30 m trong KĐTM Thượng Thanh (nút xoay đảo tròn trung tâm).

Toàn cảnh đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 6.

Quy mô mặt cắt ngang của tuyến đường được chia làm 3 đoạn, trong đó đoạn từ điểm giao với đê Ngọc Thụy đến điểm giao với tuyến đường 5 kéo dài có chiều rộng 40m; đoạn từ điểm giao với tuyến đường 5 kéo dài (đường Lý Sơn) đến điểm giao với tuyến đường quy hoạch trong KĐTM Thượng Thanh có chiều rộng 38m; đoạn kéo dài đến điểm giao với nút xoay đảo tròn trong KĐTM Thượng Thanh có chiều rộng 30m.

Toàn cảnh đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 7.

Đoạn tuyến giao với đường Lý Sơn đã hoàn thiện, trong khi đó, đoạn từ đường Lý Sơn đến Đức Giang đang giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 8.

Hình ảnh khu vực nút giao với đường Lý Sơn đã có một phần mặt bằng.

Toàn cảnh đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 9.

Tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đi trùng với ngõ 97 Đức Giang.

Toàn cảnh đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 10.

Đoạn song song với ngõ 81 Đức Giang đang được thi công.

Toàn cảnh đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 11.

Theo quy hoạch, ngõ 97 Đức Giang sẽ là một phần của đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh.

Toàn cảnh đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 12.

Khu vực này hiện cũng đang giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 13.

Hình ảnh đoạn tuyến giao với đường Đức Giang đang thi công.

Toàn cảnh đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 14.

Tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thương Thanh giao cắt với đường Đức Giang đoạn trường tiểu học Đức Giang.

Toàn cảnh đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 15.

Gần tuyến đường này hiện cũng đã có các khu đô thị, chung cư xây dựng.

Toàn cảnh đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 16.

Đoạn giao với đường Đức Giang có mặt bằng dang dở.

Toàn cảnh đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 17.

Phía đối diện trường tiểu học Đức Giang vẫn còn kín nhà dân.

Toàn cảnh đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 18.

Tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh có điểm cuối tuyến giao với tuyến đường khu vực rộng 30m (đường Đặng Vũ Hỷ) trong KĐTM Thượng Thanh (nút xoay đảo tròn trung tâm).

Toàn cảnh đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 19.

Tuyến đường này có nhiều đoạn với quy mô mặt cắt khác nhau.

Toàn cảnh đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 20.

Đoạn cuối tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐTM Thượng Thanh có quy mô mặt cắt 30 m và cũng chưa hoàn thiện.